image/svg+xml
image/svg+xml

Amaç

Bartın Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Bartın Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin ilk yıldan itibaren Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gerektiği gibi kavramalarını sağlamaya; öğrencilere Türk dilini sevdirerek, dilin kurallarını sezdirerek dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi özümsetmeye; öğrencileri hem sosyal hem iş yaşamlarında Türkçeyi bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmeye; öğrencilerin Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme yeteneklerini geliştirmeye; eğitim ve öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil kullanımının egemen kılınması yanında çağdaş dil bilincine sahip aydın genç bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bartın Üniversitesi Türk Dili Bölümü, fakülte ve yüksekokullarda okutulmakta olan “Türk Dili-I” ve “Türk Dili-II” derslerini okutacak yeterli sayıda öğretim elemanını kadrosunda tutarak onların düzenli bir biçimde fakülte ve yüksekokullardaki derslere görevlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.